Исак Нютон - от идеята за гравитацията, до Философския камък и еликсира на безсмъртието

Исак Нютон - от идеята за гравитацията, до Философския камък и еликсира на безсмъртието
etc.usf.edu
4 Януари 2018

Нютон е смятал, че истината винаги се намира в простотата, а не в многообразието и безпорядъка. 

Според легендите, геният обичал да седи в градината и да размишлява. Твърди се, че в един такъв слънчев ден мислите му са прекъснати от падането на узряла ябълка. 

Първи закон на движението на Нютон  
"Всяко тяло остава в състояние на покой или на равномерно праволинейно движение, докато не е бъде принудено да излезе от това състояние от силите, които му въздействат.“ 

Втори закон на на Нютон
„Сила, действаща на системата отвън, води до ускорение на системата : F = m.a“  

Трети закон на на Нютон  
„Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие.“ 

Това, с което историята ще го запомни, са и няколко от по-известните му крилати мисли:

„Геният е постоянство на мисълта, съсредоточена в известно направление.”

„Ако виждах по-далеч, то е защото стоях на раменете на гиганти.”

„Строим твърде много стени и недостатъчно мостове.”

„Човек може да си представи неща, които са грешни, но може да разбере само тези, които са верни.”

„Мога до смятам движението на небесните тела, но не и лудостта на хората.”

„Гледам на себе си като на дете, което, играейки си на морския бряг е намерило няколко по-обли камъчета и по-шарени раковини, отколкото се е удало на другите, докато в същото време пред мен се е простирал неизследван безбрежният океан на истината."

"За всяко действие има винаги противоположно и равно по сила противодействие."

"Платон е мой приятел, Аристотел е мой приятел, но най-голям приятел ми е истината."

"Това е съвършенството на Божиите дела, че са извършени с голяма простота. Той е Бог на реда, а не на безредието."

Прочетете още