Плати местни данъци и такси с Visa и спечели

Плати местни данъци и такси с Visa и спечели
8 Март 2017

С Visa плащането на данъци и такси става бързо и лесно, а в периода от 20 февруари до 31 март 2017 г. може да ти донесе и награда.

10 награди по 30 лева всеки ден за платилите онлайн!

Плати местните си данъци и такси онлайн с Visa и имаш шанс да получиш 30 лв. обратно по своята сметка. Използвай удобството за плащане онлайн и направи подарък на себе си или свой близък!

1 СПА почивка всеки ден за платилите на ПОС терминал!

Плати дължимото с Visa на ПОС терминалите в съответната общинска институция и може да спечелиш СПА почивка и дегустация на вино за двама в луксозния Midalidare Hotel & SPA.

Защо да чакаш по опашки, когато бързо и лесно можеш да заплатиш дължимото онлайн или на ПОС терминал в съответната общинска институция?

Това е пълният списък с данъци и такси съгласно Закона за местните данъци и такси, които участват в промоцията ни до края на март:

Данъци:

- данък върху недвижимите имоти;
- данък върху наследствата;
- данък върху даренията;
- данък при възмездно придобиване на имущество;
- данък върху превозните средства;
- патентен данък;
- туристически данък;
- други местни данъци, определени със закон.

Такси:

- за битови отпадъци;
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
- за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;
- за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности;
- за технически услуги;
- за административни услуги;
- за откупуване на гробни места;
- за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;
- за притежаване на куче;
- други местни такси, определени със закон.

Успешно участие!

Прочетете още