Туристи чертаят опасна маркировка Пирин

Туристи чертаят опасна маркировка Пирин
12 Септември 2017

Недопустимо е посетителите в Национален парк „Пирин” не само да замърсяват околната среда, но и да поставят нестандартна туристическа маркировка. Това лято на определени места се констатира наличие на подобни нарушения. Подобни маркировки са нанесени по североизточния ръб на връх „Вихрен“ / „Джамджиев ръб“/, „Стражите“, от връх„Джангал“ към „Попово езеро“ и към „Тевно езеро“, на връх „Пирин“.

Поставени са плътни и видими от голямо разстояние оранжеви и червени стрелки и точки. Тази маркировка е и грозна, и опасна, защото е подвеждаща за обикновения турист.

Туристическата  маркировка се прави по строго определени определени  маршрути и по правила, съгласно Правилника за маркировката на туристическите пътища в Република България. Тя има за цел да информира, улесни, подпомогне и обезопаси движението на туристите по време на походи. Осигурява достъпност до съществуващите природни дадености и охраняемите природно-защитени обекти с минимална намеса в околната среда и запазването им от отрицателното въздействие на човешката дейност.

„Няма да толерираме подобни незаконни и неприемливи действия, и при установяване на закононарушителите ще приложим разпоредбите на Закона за защитените територии и Закона за административните нарушения и наказания”, категорични са от ръководството на НП „Пирин”.


Източник: Facebook група Планинари

Прочетете още