ЗА КОНТАКТИ

  Ефирни телефони

Тел. 02/ 483 05 43

Моб. 0888/ 895 895

  За Реклама

Централен офис
1404 София, ул.”Рикардо Вакарини” № 6 Б
тел.: 02/931 30 30
e-mail: reklama@radioreklama.bg


Офис ВАРНА:
Адрес: Варна 9000, ул. "Сливница" № 24
Офис сграда Лендмарк, Офис 7
Email за реклама във Варна и региона: varna@radioreklama.bg
тел.: 052/ 30 23 72
факс: 052/ 30 23 71

Офис Пловдив
Пловдив 4000, ул.”Константин Величков” № 2, ет 6,
Комплекс „Бизнес и търговски център – 2” /Рилон център/
тел.: 032/ 26 51 51, 032/ 26 99 88

Велико Търново
тел: 088 837 03 11; e-mail: reklamavt@radioenergy.bg