7 май - празник на Радиото и Телевизията

7 май - празник на Радиото и Телевизията
7 Май 2020

Радиото е импулс. Импулс за щастие.
Говори, за да бъдеш чут. Но първо се научи да слушаш. Само така ще научиш повече...
Ще научиш, че добрата дума може да бъде кратка за изричане, но ехото й е безкрайно

Къде е силата на Радиото?
В разказването на истории - универсален начин за създаване на връзки между хората
Радиото е желание да подтикваш, да вълнуваш, да предизвикваш,
надграждаш, впечатляваш и оставяш след себе си.
Да не си безличен. Да си способен на огромно енергоотделяне

Радиото развива интуицията.
Радиото има силата да контролира съзнанието. Да играе с въображението.
И да създава у слушателите глад за още.

Радиото насърчава.
Нещата с радиото се случват лесно. И приятно.
А ако си радио-човек, радиото се слива с кръвоносната ти система.
И се отдаваш изцяло. За-ви-на-ги.
Носиш си го вкъщи. Носиш го по време на отпуската си. Сънуваш го.
И не можеш без него. И не искаш без него.

Силата на радиото не е в това, че чрез него говориш на стотици хиляди хора.
Силата на радиото е в това, че чрез него се свързваш с единиците –
отделният човек се чувства специален.

Връзката е между радиото и него. И това е достатъчно.

Радиото е театър за ума. Радиото събужда сетивата.
И не е важно какво прави радиото за теб,
важно е какво правиш ти за радиото
.

Радиото е ДИАГНОЗА, не професия. 
 

Прочетете още