Доставчик на медийна услуга

Доставчик на медийна услуга Р-22 ЕООД
Адрес: гр. София, ул. “Рикардо Вакарини” 6
Тел: 02/ 951 51 00
E-mail: office@nrj.bg

Действителни собственици са Николай Янчовичин, Атанас Генов и Христин Стрижлев.

www.radioenergy.bg

Доставчик на медийна услуга РТЕ НЕТ ООД

Адрес: гр. София, ул. Николай В. Гогол 6
Тел: 02/ 957 957 5
E-mail: radio@rtenet.bg

Действителни собственици са Николай Янчовичин, Атанас Генов и Виолета Петрова.

 

Съвет за електронни медии
Адрес: гр. София, бул. “Шипченски проход” 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg

www.cem.bg