Кога започва пролетта

Кога започва пролетта
Снимка: Bienenwabe
1 Март 2024

Метеорологична пролет

Началото ѝ е свързано с развитието на циркулационните процеси, следени от нас, метеоролозите. Новият сезон започва в петък, на 1 март 2024 г. в 00:00 часа и продължава точно три месеца (както всички останали метеорологични сезони) – до 1 юни 2024 г. в 00:00 часа, когато настъпва лятото. Нека си припомним, че миналата година два от пролетните месеци – април, май, и първият летен – юни, бяха онези месеци от 2023 г., в които имахме отрицателни отклонения от климатичните норми. Това се вижда и от графиката, представяща месеците от 2023 г. с отклонението им от климатичната норма. Тази информация Ви е добре позната от анализа за изминалата година. Пролетта на 2022 г. също е относително студена, а месец март на 2022 г. е един от най-студените месеци март за последните 26 години.

Астрономическа пролет
Тук се намесват астрономическите фактори. Астрономическото (календарно) начало на пролетта е популярно за хората (и децата знаят и отбелязват с празници в детската градина началото на пролетта на 22 март) и зависи от позицията на Слънцето. Тъй като Земята е наклонена към Слънцето, точката, в която слънчевите лъчи падат перпендикулярно на земната повърхност по обед, се премества през годината от юг на север и обратно при обиколката на Земята около Слънцето. За нас, в Северното полукълбо, това е точката на пролетното равноденствие или тази част от годината, в която денят се изравнява с нощта и след това продължава да нараства. Тази година това ще стане в сряда, на 20 март в 05:06 ч. българско време. 

Защо метеорологичната и астрономическата пролет се различават?
Това различие идва от времето, преди компютрите да станат част от ежедневието ни, още от средата на XX век, тъй като статистическата оценка по месеци е била по-лесна. Освен това – особено напоследък – връзката на метеорологичните сезони и климата е по-интригуваща, отколкото тази на климата и астрономическите сезони (тук нещата са тривиално ясни, поне на този етап).

Тази година ефектът от настъпването на пролетта е предизвестен и от твърде топлия януари, и от много топлия, особено в Северна България, февруари. 

А как изглежда настоящият месец?

Средната месечна температура е с около 0.3 °C по-висока от тази през февруари 2016 г. – предишният най-топъл месец февруари, откакто има метеорологични наблюдения в България. Много голяма е вероятността февруари 2024 г. да се окаже най-топлият месец февруари от 1950 г. до сега. Други много топли месеци февруари е имало през 2002 г., 1977 г., 1966 г., 1958 г. Все пак най-топъл досега остава февруари 2016 г. 

Ако разгледаме двете части на страната – Северна и Южна България, то февруари 2024 г. е с около 0.7 °C по-топъл от февруари 2016 г. за Северна България. За Южна България февруари 2024 г. е с около 0.2 °C по-студен от февруари 2016 г. На 29 февруари на www.meteo.bg както обичайно ще бъде публикувана Кратка справка за месеца.
Отклонението от климатичната норма на средната месечна температура за февруари 2016 г., представено на картата, е спрямо норми за периода 1961–1990 г., а отклонението за февруари 2024 г. е спрямо норми за периода 1991–2020 г. Нормите за 1991–2020 г. са средно с около 0.9 °C по-високи спрямо нормите за 1961–1990 г. Картата за текущ месец се произвежда оперативно, обновява се всеки ден и може да бъде намерена на http://weather.bg/. 

Каква е прогнозата за пролетта на 2024 година?

Прогнозата за настъпващата метеорологична пролет – март, април и май гласи:
По-вероятно е пролетта да е относително топла и следователно е много вероятно да е по-топла от пролетта на последните 3 години, когато беше относително студена или с нормални температури.
Най-вероятно е да бъде със сезонни суми на валежите, близки до климатичната норма средно за страната. Миналата пролет беше с относително големи количества валеж.

Прочетете още