Познаваме по-малко от 1/5 от Световния океан

Познаваме по-малко от 1/5 от Световния океан
Снимка: FeBird Hou
24 Юни 2020

Факт на деня – човечеството знае повече за повърхността на Луната, отколкото за дъното на Световния океан. Добрата новина е, че се работи по този въпрос. Ръководителите на проекта Seabed 3030 съобщиха пред BBC, че учените вече имат карта за 19% от дълбините на океаните, което е повече от 6% прогрес в сравнение с началото на програмата през 2017. Само за 2019 г. са събрани данни за 5.6 милиона квадратни мили. Грубо казано, това е почти 2 пъти колкото размера на Австралия.

Инициативата е подкрепена от 133 сътрудници, партньори и поддръжници. Част от данните дори са публично достъпни. Все още има много работа, за да се постигне целта до 2030 г. картата да е 100% попълнена.

Подобно постижение би било полезно по много причини, защото ще помогне на човечеството по-добре да разбира океаните. Това ще улесни предвиждането на вълни цунами и запазването на океанската флора и фауна.Източник: hicomm.bg

Прочетете още