Старите имена на български градове

Старите имена на български градове
Снимка: Quinn Dombrowski
5 Март 2021

Нашата страна е красиво място, наситено с богата история. Отговорете на следващите въпроси и проверете знанията си за старите имена на някои български градове. 

1. Кой от следните градове носи името Толбухин в периода 1949-1990 г.?

А) Варна
Б) Русе
В) Добрич
Г) Кюстендил

2. Кой град е носил следното име: Кендрисос? 

А) Казанлък
Б) Пловдив
В) Созопол
Г) Кърджали 

3. А кой град се е наричал Симеонис?

А) Шумен
Б) Монтана
В) Пловдив
Г) Търговище 

4. Доростол е старото име на: 

А) Карлово
Б) Смолян
В) София
Г) Силистра

5. От 1953 до 1962 г. кой град се нарича Поляновград?

А) Сливен
Б) Ямбол
В) Силистра
Г) Карнобат

6. А кой град е наричан Станимака? 

А) Созопол
Б) Асеновград
В) Поморие
Г) Приморско


Отговори:
1 - В) Добрич
2 - Б) Пловдив
3 - А) Шумен
4 - Г) Силистра
5 - Г) Карнобат
6 - Б) Асеновград

Прочетете още